Izrada veb stranice se odvija u fazama:

  • Planiranje – procena, prikupljanje dokumentacije, struktura planiranja i navigacija
  • Dizajn – ukupni izgled, boje, fontovi, slike, razvoj funkcija i vidžeta
  • Infrastruktura – izgradnja serverskog/softverskog okruženja za vašu veb lokaciju
  • Izrada veb stranica – tema, proizvodnja stranica, razvoj tipova sadržaja, programiranje
  • Razvoj aplikacija – prilagođeni dizajn i razvoj aplikacija
  • Testiranje/primena – testiranje korisnika, revizije i pokretanje sajta
  • Održavanje – izradite opcioni raspored održavanja za vašu novu lokaciju