OBJAVE NA BLOGU

Dobro istraženi, dobro napisani, zanimljivi blogovi i blogovi sa dodatom vrednošću koji donose saobraćaj i poboljšavaju autoritet domena. Svaki blog je pažljivo optimizovan da poboljša rangiranje na SERP-ovima i poveća vidljivost klijenta na mreži.

PRAĆENJE SAOBRAĆAJA I KONVERZIJA

Klijentov saobraćaj i konverzije se pažljivo prate i grafički predstavljaju kako bi se pratila poboljšanja. Svaki klijent dobija izveštaj o saobraćaju i konverzijama koji odražava njihov rast.

OPTIMIZACIJA GOOGLE MAPE

Tačan i detaljan profil preduzeća na Google-u je napravljen da pomogne klijentu da ga vide klijenti onlajn. Doseg, angažovanje, klikovi i konverzije se povećavaju. Reputacija brenda je takođe poboljšana, a poverenje je povećano.

OPTIMIZACIJA PROFILA DRUŠTVENIH MEDIJA

Klijentovi profili na društvenim mrežama pažljivo su optimizovani kako bi se povećao potencijal za izgradnju linkova, poboljšao rangiranje i generisao više saobraćaja. Ključne reči i heštegovi visokog ranga se koriste za dosezanje ciljne publike.