Korišćenje internet prezentacije  i dostupnost

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet sajt, na području Republike Srbije, odnosno web domena rs.

Usluge internet prezentacije dostupne su na internet stranicama www.izrada.rs, u daljem tekstu web sajt.

Koriscenjem internet stranice, može se koristiti  bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje Internet preyentacije, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

Uslovi korišćenja zaštita ličnih podataka

Web Wizard obavezuje se da će čuvati privatnost podatka svih registrovanih Kupaca/Potrošača. Prikupljaju se samo neophodne , osnovne informacije potrebne za poslovanje, izvršenje zaključenog posla I informisanje korisnika u skladu sa dobrom poslovnom praksom , u cilju pružanja kvalitetnije usluge I u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama I ponudama .

Svi podaci o Kupcima / Potrošačima se strogo čuvaju I dostupni su samo zaposlanima koji su potrebni za obavljanje posla u skladu sa internim procedurama.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu anakondadooo@gmail.com ili preporučenom poštom, opoziv date saglasnosti na adresu Web Wizard Lomina 5.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem online prodavnice možete nam pisati na e-mail: anakondadoo@gmail.com