PPC oglašavanje

Digitalni marketing je svet akronima i skraćenica – od CRO do CTR i SEO do SEM, to je beskrajna mešavina slova i brojeva! Ali postoji jedan akronim u koji želimo da zaronimo malo dublje u ovom članku – pa hajde da skočimo u svet PPC oglašavanja!

Šta je PPC?

PPC je jednostavno skraćenica za Pay-Per-Click (plaćanje po kliku). Oglašavanje sa plaćanjem po kliku je oblik digitalnog marketinga u kome oglašivači, preduzeća ili PPC agencija plaćaju malu naknadu svaki put kada članovi publike kliknu na njihove oglase. Ovaj oblik oglašavanja se ne smatra „organskim“ jer je sam saobraćaj kupljen.

Za šta se koristi PPC?
PPC oglašavanje je pogodno za brojne aplikacije, od prodaje proizvoda do generisanja novih potencijalnih klijenata.

Glavni slučajevi upotrebe PPC-a uključuju:

Povećanje prodaje
Razvijanje svesti o brendu
Negovanje i ponovno angažovanje potencijalnih klijenata
Poboljšanje izloženosti proizvoda

Vrste PPC oglašavanja
Postoji veliki broj različitih tipova PPC oglašavanja, ali najčešći tip je plaćena pretraga.

Plaćena pretraga omogućava trgovcima da prikažu svoje oglase u odnosu na relevantne korisničke pretrage i nameru kupovine. Kao takvi pretraživači kao što je Google  često  je najčešće korišćena platforma za PPC oglašavanje.

I Google Ads i Microsoft Ads primenjuju licitiranje u realnom vremenu. Licitiranje u realnom vremenu je složen proces u kome se reklamni inventar „prodaje“ na privatnim automatizovanim aukcijama. Međutim, prikazivanje vaših oglasa na mreži za pretragu nije tako jednostavno kao davanje najviše ponude, već oba pretraživača uzimaju u obzir dodatne faktore kao što su relevantnost oglasa, validnost oglašavanja i ukupan kvalitet oglasa.

Druge vrste PPC oglašavanja uključuju:

Display Advertising: Ovo su baner oglasi koje vidite širom veba i često su vizuelni u prezentaciji. Ovi oglasi se često nazivaju „baner oglasima“ s obzirom na njihov oblik i stil.

Retargeting: Oglasi koji vas prate! Svi smo uhvaćeni kako tražimo novi par patika, a zatim nas je pratio oglas koji nam govori da „dovršimo kupovinu“ za sledeću nedelju! Pa, oglasi za ponovno ciljanje omogućavaju trgovcima da isporuče takve kampanje.

Društveni oglasi: Ova vrsta PPC oglašavanja omogućava trgovcima da prikažu svoje oglase na platformama društvenih medija. Postoji veliki broj tipova društvenih oglasa, uključujući sponzorisane postove i video oglase.

Oglasi Kupovine: Oglasi Kupovine su napravljeni oko proizvoda i predstavljaju članovima publike promovisane liste i mogućnost da efikasno kupuju proizvode.

Oglasi u strimu: Ovaj oblik PPC oglasa se najčešće koristi na YouTube-u i dolazi u obliku video zapisa. Često se pojavljuju delimično kroz postavljeni video i koriste se za promociju preduzeća i povećanje svesti o brendu.

 

Koliko košta PPC?

Nažalost, ne postoji jednostavan odgovor na ovo pitanje, jer konačni iznos koji se plaća zavisi od brojnih spoljnih faktora kao što su konkurencija i kvalitet.

S obzirom na prirodu PPC oglašavanja, često je najbolje konsultovati se sa stručnom PPC agencijom kako bi se uspostavio najrelevantniji i najisplativiji pristup za vaše poslovanje.

Prednosti PPC
PPC oglašavanje nudi veliki izbor pogodnosti trgovcima i preduzećima. Glavne prednosti ove tehnike oglašavanja uključuju:

Efikasno praćenje: Rezultate je lako i jednostavno pratiti jer su podaci uživo i mogu se videti u realnom vremenu.
Brzi rezultati: PPC oglašavanje nudi trenutni put do članova publike, i kao takvo postizanje vrednih rezultata često može biti daleko brže u poređenju sa drugim tehnikama
Različita kontrola: S obzirom na prirodu PPC, korišćene platforme pružaju detaljnu kontrolu nad ciljanjem i raspodelom budžeta.